Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Nakladnik: BK BiH -

Obitelj - zajednica vjere, života i ljubavi

Predavanja na temu obitelji sa studijskih dana u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci, 2006.-2008.

Pred vama je, poštovani štioci, knjiga o obiteljskoj tematici koju je obradilo devetero kvalificiranih predavača u studijskim danima koje su priredile naše dijeceze u posljednje tri godine ...

Pred vama je, poštovani štioci, knjiga o obiteljskoj tematici koju je obradilo devetero kvalificiranih predavača u studijskim danima koje su priredile naše dijeceze u posljednje tri godine: Sarajevo, 2006., Mostar, 2007. i Banja Luka, 2008. godine, a Tajništvo Biskupske konferencije BiH preuzelo tiskarsku pripremu.

Predavanja su u knjizi poredana onako kako su i izgovorena, kronološkim redoslijedom na spomenutim studijskim skupovima.

Obitelj je obrađena pod raznim vidovima: biblijskim, crkveno-učiteljskim, medicinskim, moralnim, socijalnim, povijesnim, suvremenim... Pozvani svećenici i laici, koji se stručno bave tom problematikom, mogu biti pouzdani vodiči na tome životnom području.  (iz predgovora)


Preuzmi: Obitelj - zajednica vjere, života i ljubavi