Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Vijeće za liturgiju BK BiH

Zadaća Vijeća je promicati liturgijsko-pastoralnu djelatnost u duhu obnovljene liturgije Katoličke crkve, liturgijskih dokumenata Svete stolice i BK BiH te važećih liturgijskih knjiga u mjesnim Crkvama BiH.

PREPORUCI