Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

 Na osnovu člana 36. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na 4. sjednici održanoj od 03. do 09. septembra 2002. godine, donijela je slijedeće

 
K R I T E R I J E
za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima[1]
 
I
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika vrši proglašenje dobra nacionalnim spomenikom na osnovu kriterija, zasnovanih na predmetu pravne zaštite, obuhvatu i vrijednosti svakog dobra:
 
I. PREDMET PRAVNE ZAŠTITE
 
A) POKRETNO NASLIJEĐE (POJEDINAČNO ILI U ZBIRKAMA), PREMA SLJEDEĆOJ KLASIFIKACIJI:
 
-          mali predmeti (pokućstvo, odjevni predmeti, radni pribor, alati, rukotvorine, itd.),
-          slike,
-          knjige,
-          skulpture,
-          fragmenti građevina,
-          natpisi, itd.
 
B) NEPOKRETNO KULTURNO NASLIJEĐE:
 
1.Historijske građevine i spomenici
-          stambene,
-          vjerske,
-          školske,
-          administrativne,
-          javne,
-          trgovačke,
-          infrastrukturne,
-          vojne,
-          grobljanske,
-          poljoprivredne,
-          industrijske, itd.
 
2. Graditeljske cjeline (koje ili formiraju kompleks određene namjene ili su aglomeracija nastala kao rezultat kontinuiranog građenja u historijskom području
-          stambene,
-          vjerske,
-          školske,
-          administrativne,
-          javne,
-          trgovačke,
-          infrastrukturne,
-          vojne,
-          grobljanske,
-          poljoprivredne,
-          industrijske, itd.
 
3. Područja
-          gradsko,
-          seosko,
-          arheološko,
-          historijsko,
-          industrijsko,
-          kulturni pejzaž,
-          prirodno područje vezano za neki obred ili tradiciju,
-          prirodno-naučno,
-          miješano.
 
II. VRIJEDNOST

 

A. Vremensko određenje
(dobra nastala od prahistorije do kraja XX vijeka)

 

B. Historijska vrijednost
(veza građevine, cjeline ili područja sa historijskom ličnošću ili značajnim događajem u historiji)

C. Umjetnička i estetska vrijednost
I. Kvalitet obrade,
II. Kvalitet materijala,
III. Proporcije,
IV. Kompozicija,
V. Vrijednost detalja,
VI. Vrijednost konstrukcije.

D. Čitljivost (dokumentarna, naučna, obrazovna vrijednost)
I. Materijalno svjedočanstvo o manje poznatim historijskim razdobljima,
II. Svjedočanstvo o historijskim mijenama,
III. Djelo značajnog umjetnika ili graditelja,
IV. Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru,
V. Svjedočanstvo o tipičnom načinu života u određenom razdoblju.

E. Simbolička vrijednost
I. Ontološka vrijednost,
II. Sakralna vrijednost,
III. Tradicionalna vrijednost,
IV. Vezanost za rituale ili obrede,
V. Značaj za identitet skupine ljudi.

F. Ambijentalna vrijednost
I. Odnos oblika prema ostalim dijelovima cjeline,
II. Značenje u strukturi i slici grada,
III. Objekat ili skupina objekata je dio cjeline ili područja.

G. Izvornost
I. Oblik i dizajn,
II. Materijal i sadržaj,
III. Namjena i upotreba,
IV. Tradicija i tehnike,
V. Položaj i smještaj u prostoru,
VI. Duh i osjećanja,
VII. Drugi unutarnji i vanjski činitelji.

H. Jedinstvenost i reprezentativnost
I. Jedinstven ili rijedak primjerak određenog tipa ili stila,
II. Vrhunsko umjetničko ili arhitektonsko djelo,
III. Djelo vrhunskog umjetnika ili graditelja.

I. Cjelovitost (cjeline, područja, zbirke)
I. Fizička cjelovitost (kompaktnost),
II. Homogenost,
III. Zaokruženost (kompletnost),
IV. Nenarušenost stanja.
Za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom posebno nisu relevantni imovinski i politički kriteriji. 

II
Ovi kriteriji objaviće se u «Službenom glasniku BiH» i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
 
 
Broj: 01-203/02 03. septembra 2002. godine Sarajevo
Predsjedavajući Komisije Dubravko Lovrenović

 

 


 

 

PREPORUČI