Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik o aktivnostima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika vezanim za međunarodnu suradnju

 

Temeljem članka 9. stavka 2. Odluke o Komisiji za čuvanje nacionalnih spomenika (“Službeni glasnik BiH“, br. 1/02 i 10/02), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici održanoj 6. rujna 2002. godine, na prijedlog Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, donijelo je
 
PRAVILNIK
O AKTIVNOSTIMA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA VEZANIM ZA MEĐUNARODNU SURADNJU[1]
 
Članak 1.
Ovim se pravilnikom utvrđuju načini provedbe međunarodne suradnje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, utemeljene temeljem Aneksa 8. Općega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Komisija).
 
Članak 2.
Komisija daje poticaj za pokretanje postupka za zaključivanje međunarodnih ugovora, priprema prijedloge ugovora, sudjeluje u prethodnim pregovorima radi zaključivanja međunarodnih ugovora na ekspertnoj razini, izvršava međunarodne ugovore, te obavlja druge poslove međunarodne suradnje u oblasti zaštite nacionalnih spomenika, koji se odnose osobito na:
zastupanje interesa Bosne i Hercegovine u svezi s potpisivanjem i provedbom međunarodnih konvencija,
rješavanje spornih pitanja od zajedničkoga interesa za Bosnu i Hercegovinu i druge države, odnosno međunarodne organizacije;
odlučivanje o kandidaturi nacionalnih spomenika za upis u Listu svjetske baštine (UNESCO) i Listu 100 najugroženijih spomenika (WMW) i sl.;
suradnju sa INTERPOL-om, drugim međunarodnim organizacijama i državama u slučajevima nestanka pokretnih nacionalnih spomenika;
pitanja procedure za izvoz pokretnih nacionalnih spomenika i davanja jamstva za njihovu zaštitu u slučaju privremenog izvoza;
davanje koncesija stranim državljanima za istraživanja koja se odnose na nacionalne spomenike;
osiguranje sredstava iz donacija za financiranje rada Komisije i zaštitu nacionalnih spomenika;
angažman stranih eksperata za potrebe Komisije.
 
Članak 3.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine može u pojedinačnim slučajevima dati ovlast Komisiji da utvrdi sadržaj međunarodnoga ugovora i da ga potpiše.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisuje predsjedatelj Komisije, ili ovlašteni član Komisije.
 
Članak 4.
Komisija podnosi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine izvješće o međunarodnoj suradnji iz članka 2. ovog pravilnika, u okviru godišnjeg izvješća o radu Komisije.
 
Članak 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku BiH“ i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
 
 
Broj 01-2152-32/02 6. rujna 2002. godine Sarajevo
Predsjedatelj Predsjedništva BiH Beriz Belkić, v. r.
 

 [1] "Službene novine Federacije BiH", br. 29/2002 (12. listopada 2002.).

 

PREPORUČI