Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Statut

BISKUPSKA KONFERENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 
STATUT KATOLIČKE TISKOVNE AGENCIJE
BISKUPSKE KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 
I. NAZIV
 
Članak 1. Tijelo Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine koje ima zadaću informiranja javnosti o životu Crkve s područja ove BK naziva se:
a)      punim imenom, KATOLIČKA TISKOVNA AGENCIJA BISKUPSKE KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE.
b)      skraćeno i u logotipu KTA BK BiH (tako i u daljnjem tekstu).
 
II. UTEMELJITELJSKE ODREDBE
 
Članak 2. KTA BK BiH utemeljili su biskupi okupljeni u ovoj BK u svrhu prikupljanja i slanja značajnih informacija o životu Katoličke Crkve s područja Bosne i Hercegovine, te pribavljanja informacija o životu Katoličke Crkve u svijetu kako bi bile stavljene na raspolaganje domaćim sredstvima javnog priopćavanja. Također se u svim novinarskim vrstama bavi etičkim, humanim i onim vidovima događanja i života koji su usko vezani uz ljudska prava i slobode.
 
Članak 3. Kako bi mogla ostvariti svoju zadaću, KTA BK BiH povezuje se sa sličnim ustanovama u svijetu i uspostavlja veze s elektronskim i tiskanim medijima. Bilo kao ustanova bilo njezini djelatnici pojedinci uz suglasnost Predsjednika BK BiH mogu pristupati svim profesionalnim novinarskim udruženjima.
 
Članak 4. KTA BK BiH jest neprofitabilna ustanova financirana iz fonda koji joj dodijeli Biskupska konferencija, a djeluje u njezinim prostorijama. Sredstva koja stignu u blagajnu smatraju se donatorskim prilozima. KTA BK BiH neće ni u kojem obliku materijalno obvezivati one koji objavljuju njezine priloge. Imovina KTA BK BiH vlasništvo je Biskupske konferencije BiH.
Članak 5. Na civilno-pravnom području KTA BK BiH registrira se kod mjerodavnih državnih vlasti pod gore navedenim imenom.
 
Članak 6. KTA BK BiH djeluje u skladu s crkvenim normama i dokumentima, a drži se i svih ustaljenih etičkih i profesionalnih normi novinarstva.
 
Članak 7. KTA BK BiH povremeno tiska i raspačava svoj Bilten s pregledom aktualnih vijesti i dokumenata. Može također tiskati i knjige s aktualnim sadržajima.
 
III. ZAŠTITNE OZNAKE
 
Članak 8. KTA BK BiH ima zaštitne oznake kojima se dokazuje autentičnost novinskih materijala kao i pripadnost ili suradničko-dopisnički odnos. To su:
a)      Logotip: U elipsi upisano stilizirano "KTA BK BiH";
b)      Pečat: Okrugli na kojemu je upisano "Katolička tiskovna agencija BK BiH, Sarajevo" s križem u sredini; četvrtasti: "Katolička tiskovna agencija BK BiH, Kaptol 32, Sarajevo";
Veliki četvrtasti za ovjeru fotografija: "Photo c by KTA BK BiH, Title:"
c)      Šifra: Imenom i prezimenom autora potpisuju se samo agencijski komentar i intervju, svi drugi materijali kao dokaz autentičnosti označit će se šifrom. Šifra sadrži: "KTA" nakon čega slijede bez odvajanja četiri znamenke koje označavaju redni broj vijesti, zadnje dvije znamenke tekuće godine i brojevnu oznaku autora materijala koja će mu za stalno biti dodijeljena.
d)      Iskaznica: Iskaznica KTA BK BiH sadrži vrijeme trajanja, logotip, novinarski znak "PRESS", sliku vlasnika ovjerenu okruglim pečatom, osnovne podatke o vlasniku i njegovu službu.
 
IV. UPRAVA
 
Članak 9. Predsjednik Biskupske konferencije BiH uz pristanak svih biskupa članova s pravom glasa imenuje i smjenjuje: a) Direktora b) Glavnog i odgovornog urednika c) Zamjenika glavnog urednika.
 
Članak 10. Direktor vodi materijalno i organizacijsko poslovanje KTA BK BiH i za to odgovara pred crkvenim i civilnim vlastima. Osigurava i raspoređuje materijalna sredstva za rad. Na prijedlog glavnog urednika imenuje dopisnike i suradnike i u suradnji s njim brine za dopisničku i suradničku mrežu. Na prijedlog glavnog urednika imenuje Uredničko vijeće, potpisuje ugovore o suradnji s drugim novinskim agencijama, s televizijskim, radijskim i novinskim kućama.
 
Članak 11. Glavni i odgovorni urednik vodi novinarski dio poslova: skupa sa suradnicima uređuje sve novinske materijale koje agencija emitira kao i bilten i odgovara za njihov sadržaj crkvenim i civilnim vlastima. Predlaže direktoru dopisnike, suradnike i članove Uredničkog vijeća kojemu se po službi nalazi na čelu.
 
Članak 12. Zamjenik glavnog urednika vodi "desk" agencije, a u odsutnosti ili spriječenosti glavnog urednika preuzima sve tekuće poslove.
 
Članak 13. Glavni urednik je svećenik, a direktor i zamjenik glavnog urednika mogu biti svećenici ili laici. Svi su oni zaposleni u KTA BK BiH s plaćom i svim pripadnim pravima. Suradnici i dopisnici jesu honorarci bez stalnog zaposlenja, a povremeni honorari isplaćuju im se na temelju njihovog rada i utrošenih sredstava, prema procjeni direktora.
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 14. Za izmjene i dokinuća ovoga Statuta mjerodavna je BK BiH.
 
Članak 15. Statut stupa na snagu danom odobrenja od Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
 
Sarajevo, 3. srpnja 1996.
 
Vinko kardinal Puljić, nadbiskup i metropolit vrhbosanski
 
Mons. dr. Franjo Komarica, biskup banjalučki
 
Mons. dr. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski
i ap. administrator trebinjsko-mrkanski
 
Mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski
PREPORUCI