Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti
Saraevo - 05.07.2023

Treći Susret članova BK BiH s profesorima KBF-a i s odgojiteljima VBS-a u Sarajevu

Biskupi BK BiH, na blagdan sv. Ćirila i Metodija 5. srpnja u prostorijama Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu održali su Treći Susret s profesorima Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i odgojiteljima bogoslovne zajedni

Priopćenje

Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, na blagdan sv. Ćirila i Metodija 5. srpnja 2023. u prostorijama Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu (VBS) održali su Treći Susret s profesorima Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (KBF) i odgojiteljima bogoslovne zajednice.

Susretom je predsjedao nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić, predsjednik Biskupske konferencije BiH i veliki kancelar KBF-a, a sudjelovali su: biskup banjolučki mons. Franjo Komarica, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić i pomoćni biskup banjolučki mons. Marko Semren.

Na susretu je također sudjelovalo 13 profesora KBF-a i trojica odgojitelja sjemenišne zajednice od kojih su dvojica ujedno profesori na spomenutom fakultetu.

Pozdravljajući sve članove Biskupske konfere1ncije BiH i sve profesore i odgojitelje, nadbiskup Vukšić je u ime svih biskupa izrazio zahvalnost profesorima i odgojiteljima za njihovo trajno nastojanje oko obrazovanja i odgoja svećeničkih kandidata i budućih kateheta i katehisticakoji će predavati vjeronauk u školama ili vršiti neku drugu službu u Crkvi.

Sudionici susreta najprije su saslušali prigodno izlaganje profesora kanonskog prava vlč. Ilije Markovića o potrebi i načinu usklađivanja dokumenta Biskupske konferencije BiH izdanog 2014. godine pod nazivom „Formacija svećeničkih kandidata - Načela i smjernice“ (Ratio institutionis sacerdotalis nationalis pro Bosnia et Herzegovina) s dokumentom koji je 2016. godine izdala Kongregacija za kler pod naslovom „Dar svećeničkog zvanja - Temeljne odredbe o svećeničkom odgoju i izobrazbi“ (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis).

Govoreći o nužnosti nove, prikladnije početne i trajne formacije svećenika, profesor Marković je podsjetio na riječi pape Franje da je tema formacije svećenika od iznimne važnosti za poslanje Crkve, te da su obnova vjere i budućnost duhovnih zvanja mogući samo uz dobro formirane svećenike. Napominjući da rastuće društvene i kulturološke promjene, koje također utječu na razumijevanje Crkve, zajedno s evidentnom krizom zvanja, predstavljaju posljednji alarm za strukturalne promjene u odgoju i formaciji svećenikâ, profesor Ilija je kazao da je neophodno mijenjati trenutni pastoralni mentalitet, tj. obnoviti cjelokupno pastoralno djelovanja Crkve na temelju realnih analiza sadašnjeg povijesnog trenutka u mjesnim Crkvama na ovom prostoru.

Podsjetivši da je dokument o formaciji svećeničkih kandidata strukturiran u osam velikih poglavlja, profesor Marković je ukratko prikazao razlike između dva spomenuta dokumenta napominjući da novi „Ratio fundamentalis“ slijedi strukturu apostolske pobudnice pape Franje Pastores dabo vobis (Dat ću vam pastire). Predlažući dijelove dokumenta Biskupske konferencije koje bi trebalo doraditi i prilagoditi novom dokumentu Kongregacije odnosno Dikasterija za kler, spomenuo je potrebu ažuriranja i dijela (br. 82-85) koji govori o zboru profesora, njihovoj ulozi, popunjavanju profesorskog kadra te suradnji s odgojiteljima ističući da su profesori također odgojitelji koji prenose na samo znanje, nego također sudjeluju u ljudskoj, pastoralnoj i duhovnoj formaciji svećenikâ. Na kraju je spomenuo da Ratio fundamentalis traži da mladi budu prikladno pripremljeni tijekom formacije kako bi se mogli suočiti sa svim pastoralnim situacijama i kako bi znali i služiti svim kategorijama vjernikâ.

Tijekom diskusije nadbiskup Vukšić je upoznao nazočne da Vijeće za sjemeništa i duhovna zvanja Hrvatske biskupske konferencije radi na pripremi novog dokumenta na spomenutu temu te da je predsjednik Vijeća mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup đakovačko-osječki, izrazio otvorenost za suradnju o čemu će biti riječi na predstojećem zasjedanju BK BiH, 13. i 14. srpnja 2023. u Banjoj Luci. Iznesena su i pojedina konkretna pitanja vezana uz primanje i formaciju kandidata za svećeništvo.

Rektor preč. Zdenko Spajić ukratko je prikazao trenutno stanje u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu s posebnim naglaskom na unutarnju i vanjsku obnovu zgrade u kojoj živi bogoslovna zajednica i veći dio profesora te djeluje KBF.

Dekan preč. Darko Tomašević u svom prikazu trenutnog stanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu progovorio je o broju studenata, potrebni jače promocije KBF-a, financiranju, znanstvenoj djelatnosti, međunarodnoj suradnji, raznim projektima i aktivnostima. Iznio je i pojedine prijedloge i sugestije. Također je bilo riječi o usklađivanju rada KBF-a i Teološko-katehetskog instituta u Mostaru.

Biskupi i profesori su prije radnog dijela susreta sudjelovali na svečanom Euharistijskom slavlju u sjemenišnoj crkvi, posvećenoj slavenskim apostolima Ćirilu i Metodiju koja je proslavila svoj patron. Euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup Tomo Vukšić, a prigodnu propovijed uputio je apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Chullikatt.

Sarajevo, 5. srpnja 2023.

Tajništvo BK BiH

PREPORUČI