Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti
Sarajevo - 03.05.2023

U Sarajevu održana sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH

U središtu su bile aktualne teme djelovanja Caritasa BiH tijekom ove godine

 U srijedu prijepodne, 3. svibnja 2023. god., u Rezidenciji vrhbosanskog nadbiskupa u Sarajevu održana je redovna sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH.

Sjednicu je prema važećem Statutu sazvao i sjednici predsjedao predsjednik Caritasa BiH nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić. Nazočili su članovi Upravnog vijeća: generalni vikari bosanskohercegovačkih nad/biskupija, ravnatelji Caritasa BiH i nad/biskupijskih Caritasa. Zapisnik je vodio djelatnik Caritasa BiH gosp. Miroslav Valenta.

Nakon molitve i pozdrava predsjednika Caritasa BiH mons. Tome Vukšića pristupilo se prihvaćanju predloženog Dnevnog reda i usvajanju pripremljenih zapisnikâ Redovne sjednice od 10. listopada 2022. godine i Izvanredne sjednice od 4. veljače 2023. godine. Pozivnicu sa svim potrebnim materijalima svim članovima Upravnog vijeća poslani su e-mailom pravovremeno prije održavanja sjednice.

Na sjednici se raspravljalo o temama koje su u ovom trenutku važne i aktualne za daljnju izgradnju i djelovanje Caritasa BiH kako bi isti što kvalitetnije ostvario svoje poslanje u karitativnom životu Katoličke Crkve u BiH, uz koordinirajuću ulogu, prema važećim crkvenim, karitativnim, državnim i statutarnim zakonima i odredbama, menadžment standardima i Safeguardinga.

U središtu konstruktivne rasprave i zaključaka bile su sljedeće teme: Zajednička molitva; Uvodni pozdrav predsjednika Caritasa BiH; Rasprava/usvajanje predložaka zapisnikâ Redovne sjednice Upravnog vijeća Caritasa BiH od 10. listopada 2022. i Izvanredne sjednice Upravnog vijeća Caritasa BiH od 4. veljače 2023. godine; Osvrt na dekret pape Franje o smjeni ravnateljstva Caritasa Internationalis; Rim: 10.-16. svibnja 2023.: Regionalna konferencija Caritasa Europa i Opća izborna skupština Caritasa Internationalis; Potres u južnoj Turskoj i sjevernoj Siriji i aktivnosti u nad/biskupijama u BiH preko nacionalnog i nad/biskupijskih Caritasa u BiH uz informaciju o slanju prikupljenih sredstava preko Caritasa BiH i Caritasa Internationalis: 25. travnja 2023.: 662.706,62 KM (338.836,51 EUR): Crkvene ustanove, Caritas BiH: Apel: općine, poduzeća, humanitarni telefon i privatne osobe; Iz Caritasa Internationalis stigli rezultati procjene Safeguardinga Caritasa BiH s konačnom ocjenom: 3,95; Mjesto Caritasa u BiH društvu: Što nam je činiti po uzoru na druge zemlje i nad/biskupije u svijetu?; Mjesto Caritasa BiH u životu Crkve u BiH vezano na predstavljanje i dolazak raznih delegacija u tuzemstvu i inozemstvu; Kupljena zgrada od Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva (HKDD) za Višenamjenski projektni centar Caritasa BiH u Doglodima u sarajevskom naselju Stup: ostaje dosadašnja upravna zgrada uz kupljeni Višenamjenski projektni centar; Održavanje susreta Upravnog vijeća Caritasa BiH s predstavnicima Regionalnih ureda nacionalnih Caritasa iz svijeta koji još uvijek djeluju u BiH: ažuriranje statusa i mandata; Ispred Središnjice Caritasa BiH osigurano jedno besplatno parking mjesto i zabrana parkiranja u drugom dijelu upravne zgrade; Nedjelja Caritasa u BiH 2023.: 17. prosinca 2023.: Teme/prijedlozi za moto i materijali koje će pripremiti Caritas BiH; Kratka informacija o aktivnostima oko migranata prisutnih u BiH; Razno: Osvrt na euharistijsko slavlje Tjedna solidarnosti u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji u župi Aladinići (12. ožujka 2023.); Novi apostolski nuncij nadbiskup mons. Francis Assisi Chullikat posjetio Caritas BiH: 13. i 14. travnja 2023.; Termin sljedeće sjednice Upravnog vijeća Caritasa BiH dogovoren za 3. listopada 2023. godine u Rezidenciji vrhbosanskog nadbiskupa. (caritas.ba)

PREPORUCI