Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik

PRAVILNIK KOMISIJE ZA NAUK VJERE BISKUPSKE KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.

Komisija za nauk vjere (dalje: Komisija) jest radno tijelo koje po nalogu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (dalje: BK BiH) prati i proučava pitanja vezana uz pravovjerje i cjelovitost katoličkoga nauka.
Sjedište Komisije je u Sarajevu pri sjedištu BK BiH.

Članak 2.

Komisija ima predsjednika, potpredsjednika i druge članove.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi Komisije su biskupi koje bira Sabor BK BiH.
Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije traje pet godina i može biti produljivan.
Tajnik Komisije je aktualni generalni tajnik BK BiH.

Članak 3.

Predsjednik Komisije po potrebi može zatražiti pomoć stručnjaka za određena područja. Stručnjaci, koji nisu članovi Komisije, mogu sudjelovati na sjednicama Komisije na poziv onoga tko njima predsjeda, ali bez prava glasa.

Članak 4.

Dnevni red sjednice Komisije sastavlja predsjednik uzimajući u obzir prijedloge ostalih članova.
Predsjednik saziva sjednice Komisije po potrebi, ili na prijedlog jednoga biskupa, člana BK BiH. Po izričitu mandatu predsjednika sjednicu može sazvati i potpredsjednik. Obavijest o sazivu sjednice treba dostaviti Tajništvu BK BiH, a u pozivu se mora naznačiti mjesto i vrijeme održavanja sjednice. Poziv na sjednicu članovima Komisije mora biti upućen barem dvadeset dana prije sjednice i popraćen dnevnim redom a šalje ga generalni tajnik BK BiH.
Sjednice se Komisije redovito održavaju barem jednom godišnje u sjedištu BK BiH, a prema dogovoru i u drugom mjestu.

Članak 5.

Predsjednik Komisije izvješćuje Sabor BK BiH o zaključcima i smjernicama za daljnji rad.

Članak 6.

Redovite financijske izdatke za rad Komisije podmiruje Tajništvo BK BiH.


Članak 7.

Putni troškovi dolaska na sjednicu Komisije podmiruju se iz blagajne Tajništva BK BiH a stručnjacima se dodaje naknada.

Članak 8.

Tajnik vodi zapisnik sjednica Komisije i brigu o arhivu i drugim dokumentima Komisije. Sve spise tajnik registrira u urudžbenom zapisniku.

Članak 9.

Ako se na sjednici Komisije zaključi da je to potrebno, kraću obavijest za javnost o sjednici i radu Komisije sastavljaju članovi Komisije a potpisuje predsjednik i daje u Katoličku tiskovnu agenciju BK BiH. Pojedinosti o tijeku sjednice i radu Komisije sudionici sjednice ne smiju iznositi u javnost.

Članak 10.

Revidirani pravilnik Komisije potvrdila je BK BiH na 54. redovitoj sjednici u Mostaru 21. ožujka 2012. i istoga je dana stupio na snagu.

PREPORUCI