Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik

Ured za mlade Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

 
P R A V I L N I K
 
Članak 1.
Ured za mlade Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (dalje: skraćeno BK BiH) radno je tijelo iste Konferencije.
 
Članak 2.
Sjedište Ureda za mlade BK BiH nalazi se u prostorijama BK BiH u Sarajevu, ulica Kaptol 32. Ured za mlade BK BiH ima svoj pečat i zaglavlje.
 
Članak 3.
Na prijedlog predsjednika Vijeća za laike BK BiH i voditelja biskupijskih Ureda za mlade, Biskupska konferencije BiH izabire ravnatelja Ureda za mlade BK BiH između voditelja biskupijskih Ureda za mlade, a imenuje ga predsjednik BK BiH na mandat od pet godina ili do prestanka obnašanja službe voditelja biskupijskog Ureda za mlade. Mandat se može ponoviti više puta.
 
Članak 4.
Voditelj Ureda za mlade BK BiH djeluje prema smjernicama predsjednika Vijeća za laike BK BiH te u dogovoru s voditeljima biskupijskih Ureda za mlade i Tajništvom BK BiH.
 
Članak 5.
Ured za mlade BK BiH (ravnatelj) obavlja sljedeće zadaće:
- poštujući ovlasti dijecezanskih voditelja, Ured organizira nacionalne i međunarodne susreta na razini BK BiH;
- predstavlja Ured za mlade BK BiH na raznim domaćim i međunarodnim susretima;
- surađuje s Uredima za mlade drugih Biskupskih konferencija;
- vodi urudžbeni zapisnik i arhiv u skladu s crkvenim odredbama;
- podnosi godišnje izvješće predsjedniku Vijeća za laike BK BiH za proljetno zasjedanje BK BiH.
 
Članak 6.
Voditelj Ureda za mlade BK BiH dogovara se s Tajništvom BK BiH o podmirenju troškova Ureda i organizaciji raznih događanja.
 
Članak 7.
Pravilnik Ureda za mlade BK BiH važi od dana odobrenja BK BiH i ne može se mijenjati bez njezina pristanka.
 
Članak 8.
Pravilnik Ureda za mlade BK BiH potvrdila je BK BiH na 75. redovitom zasjedanju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, 20. ožujka 2019. u Mostaru.

 

PREPORUCI