Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Vijeće za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH

Vijeće se bavi pitanjima i problematikom sredstava društvenog priopćavanja, posebno u službi evangelizacije. S tim u vezi, donosi prijedloge za promicanje sredstava društvenog priopćavanja i sudjelovanje u izgradnji javnoga mnijenja.