Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Pedagoško vijeće katoličkih "Škola za Europu"

Vijeće se bavi pružanjem stručno-pedagoške potpore djelatnicima centara, poticanje kreativnosti u nastavnom i pedagoškom radu, utvrđivanje i ujednačavanje standarda, normativa i kriterija nastavnog rada, razmatranje i ujednačavanje nastavnih planova i programa, programiranje, praćenje, mjerenje i vrednovanje nastavnog rada, uvođenje inovacija u nastavni i odgojni rad centara i sva druga pitanja koja se tiču unapređivanja odgojno-obrazovnoga rada u centrima.