Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Sarajevo - 04.11.1999

Sjednica Vijeća BK BiH za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života

Pod predsjedanjem predsjednika Vijeća za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, msgr. Franje Komarice, održana je 4. studenoga treća sjednica ovoga Vijeća...

Pod predsjedanjem predsjednika Vijeća za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, msgr. Franje Komarice, održana je 4. studenoga treća sjednica ovoga Vijeća.

Sudionici su se pozabavili ovim temama:
1. Ima li u redovničkim zajednicama određenih pomaka na bolje od vremena zadnje sjednice Vijeća?
2. Program za redovnike i redovnice u godini Velikog Jubileja 2000.
3. Priprema i obilježavanje Dana posvećenog života 2. veljače 2000.
4. Sugestije Vijeća za susret članova BK BiH s provincijalima i provincijalkama iz BiH.

Nakon opširnog i plodnog razmišljanja o navedenim točkama koje je bilo obogaćeno vrlo sadržajnim izlaganjem o "Posvećenom životu" člana Vijeća msgr. Vlade Lukende, doneseni su ovi zaključci i prijedlozi:
1. Još uvijek je evidentna duhovna suhoća i apostolski zamor kao i zbrkanost s obzirom na vlastito opredjeljenje i rad svake od pojedinih redovničkih zajednica: Prepoznatljiv je utjecaj dnevne politike u životu i djelovanju ne malog broja redovnika i redovnica. Biskupi bi trebali sugerirati redovničkim poglavarima temeljitu duhovnu obnovu svih članova svojih zajednica tijekom jubilarne godine - i sami u određenim granicama nadgledati tko i kako tu obnovu provodi.
2. Budući da je u pripremi prijevod službene prigodne knjižice za obilježavanje trodnevlja uz Dan posvećenog života 2. veljače 2000. sugerira se da svaka redovnička zajednica, po mogućnosti na regionalnom nivou, provede u djelo što je predviđeno u spomenutom djelu Svete Stolice.
3. Članovi Vijeća, predstavnici pojedinih redovničkih zajednica će za iduću sjednicu pripremiti pregled djelatnosti svojih članova na području BiH, na socijalnom i odgojiteljskom planu.
4. Predlaže se članovima BK da se što prije i što odlučnije zauzmu za pravedniji postupak BiH vlasti prema oduzetom vlasništvu redovničkih zajednica. (KTA)