Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Komisija Justitia et pax BK BiH

Apostolska konstitucija Pastor Bonus definirala je svrhu i poslanje Papinskoga vijeća "iustitia et pax". Unutar toga okvira Komisija će nastojati:

- na području BK BiH promicati pravdu i mir prema načelima Evanđelja i crkvenoga društvenoga nauka;

- produbljivati katolički društveni nauk i truditi se da on bude širen i primjenjivan naročito u onome što se tiče odnosa radnika i poslodavaca;

- prikupljati vijesti i rezultate istraživanja o pravdi i miru, o napretku naroda i povredama ljudskih prava te ih vrednovati i upoznavati javnost o zaključcima; njegovati odnose s katoličkim udrugama i drugim ustanovama, također i izvan Katoličke crkve, koje se iskreno zauzimaju za ostvarenje pravde i mira u svijetu;

- nastojati, naročito u prigodi Svjetskoga dana mira, da se na području BK BiH stvori opća osjetljivost za mir;

- održavati posebne odnose s Papinskim vijećem "iustitia et pax".