Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Sarajevo - 25.05.1999

Održana sjednica Liturgijskoga vijeća BK BiH

U prostorijama BK BiH u Sarajevu održana je 25. svibnja ove godine sjednica Liturgijskoga vijeća BK BiH. Sjednici je predsjedao njezin predsjednik banjalučki biskup mons. Franjo Komarica...

U prostorijama BK BiH u Sarajevu održana je 25. svibnja ove godine sjednica Liturgijskoga vijeća BK BiH. Sjednici je predsjedao njezin predsjednik banjalučki biskup mons. Franjo Komarica.

Između ostaloga, članovi Vijeća su raspravljali o konkretnim planovima za budući rad Vijeća; na temelju Pravilnika Vijeća. Razmotrena su područja djelovanja Vijeća u zajedništvu s liturgijskim vijećem HBK kao i ona koja se tiču isključivo bosansko hercegovačkih biskupija. Prodiskutirana je liturgijska praksa u župskim zajednicama, kao i liturgijska izobrazba službenika oltara (svećenika-predsjedatelja, čitača, ministranata i pjevača).

Uočene su određene manjkavosti, kako obzirom na aktualnu izobrazbu spomenutih službenika, tako i obzirom kompletnosti liturgijskih prijevoda i drugih liturgijskih pomagala. Vijeće je stoga pripremilo niz sugestija, obzirom na ispravljanje uočenih manjkavosti. Te sugestije će uputiti biskupima na razmatranje.(KTA)