Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Vijeće za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama BK BiH

Vijeće se bavi pitanjima i problematikom ekumenizma i dijaloga među religijama i kulturama te, na temelju crkvenih dokumenata o dijalogu i ekumenizmu, donosi prijedloge za promicanje ekumenskoga i dijaloškoga duha, proučava pitanja o kojima BK BiH traži mišljenje, njeguje duhovno ekumensko i dijaloško ozračje u katoličkim zajednicama te uspostavlja i održava odnose s nekatoličkim Crkvama i crkvenim zajednicama i drugim vjerskim zajednicama.