Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

17.05.2021

Crkvena statistika u Bosni i Hercegovini od 2015. do 2020. godine

Broj katolika - Broj novokrštenih - Broj umrlih - Prirast ili ….

Broj katolika - Broj novokrštenih - Broj umrlih - Prirast ili ….

Crkvena statistika u Bosni i Hercegovini od 2015. do 2020. godine - Preuzmi pdf