Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Sarajevo - 26.04.2018

XIII. susret biskupa BK BiH s članovima KVRPP BiH

Trinaesti susret biskupa Biskupske konferencije BiH s članovima Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH održan je, 25. travnja 2018. u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata ...

Trinaesti susret biskupa Biskupske konferencije BiH s članovima Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH održan je, 25. travnja 2018. u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, predsjednika BK BiH. Sudjelovali su i ostali članovi BK BiH osim dvojice koji su bili spriječeni te provincijalni poglavari i poglavarice kao i sedmero predstavnika redovničkih zajednica koje djeluju u BiH, a svoje provincijsko sjedište imaju izvan BiH.

Sudionici su saslušali izlaganje na temu duhovnih zvanja s posebnim naglaskom na obnovu pokrenutu Drugim vatikanskim saborom. Istaknuto je da svećenički i redovnički život jest savršeniji način prianjanja uz Krista, tj. korjenito ostvarivanje evanđeoskog života kakvog je Krist preporučio i svojim životom pokazao. Rečeno je i da kriza duhovnih zvanja nastaje onda kada se ono bitno zanemari, tj. kada život po evanđeoskim savjetima nije više na cijeni, nije ideal koji treba više ostvarivati, kad postupak Krisa, koji je 'ponizio sebe, uzevši lik sluge' radi ljudi nije više vrjednota za koju treba životom svjedočiti. Kao odgovor na pitanje, što bi trebalo učiniti rečeno je da, u skladu s riječima pape Benedikta XVI., život kao hod putem svetosti i nasljedovanja Krista jest izvor duhovnih zvanja. Posebno je naglašena potreba ustrajne molitve za duhovna zvanja. Sudionici su istaknuli da zvanje dolazi iz srce i kroz srce, a ukazali su i na važnost obitelji kao Crkve u malom u kojoj rastu nova zvanja. Izneseni su i neki konkretni primjeri suradnje svećenika, redovnika i redovnica s obiteljima u službi evangelizacije i navjestiteljskog djelovanja. Razmišljalo se o pastoralu zvanja na svim razinama imajući na umu da su molitva i vjerodostojan život najbolji način promicanja zvanja.

Tijekom susreta prikazani su najvažniji naglasci iz dokumenta Kongregacije za kler: Temeljne odredbe o svećeničkom odgoju i obrazovanju Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, koji je objavljen 2017. godine. Rečeno je da nakana novog dokumenta jest podijeliti zajednički hod u svećeništvu i redovništvu nudeći kriterije po kojima se trebaju orijentirati slušajući Riječ Božju i Crkveni nauk. Iznesen je i prikaz glavnih karakteristika spomenutog dokumenta: karakteristike formacije: ona je jedinstvena, cjelovita, tiče se zajednice i usmjerena je prema misijskoj djelatnosti Crkve; učeništvo: osoba u formaciji (početnoj i permanentnoj) je uvijek učenik Kristov; suobličavanje kandidata Kristu dobrom Pastiru; duhovno i pastoralno razlučivanje. Razmišljalo se o provedbi smjernica iz spomenutog dokumenta na razini Biskupske konferencije BiH. Dana je potpora zajedničkom radu Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH na tom planu.


Sarajevo, 25. travnja 2018.

Tajništvo BK BiH