Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Demografsko stanje i procesi katolika u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2015. godine prema izvorima Katoličke crkve

Priredio: vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić

Prema procjeni Agencije za statistiku BiH, godine 2012. u BiH je bilo 3.836.000 stanovnika, a prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva, koje je objavila ista Agencija ...

Prema procjeni Agencije za statistiku BiH, godine 2012. u BiH je bilo 3.836.000 stanovnika, a prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva, koje je objavila ista Agencija, u BiH je 2013. godine popisano 3.791.622 osoba, ali službeni rezultati toga popisa nisu objavljeni do sada iako je prošlo više od dvije godine otkako je obavljen ...

Pogledajte - Demografsko stanje i procesi katolika u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2015. godine prema izvorima Katoličke crkve