Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Sarajevo - 19.09.2000

Zasjedalo Vijeće za obitelj Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

U prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu dana 19. rujana 2000. godine prijepodne pod predsjedanjem kardinala Vinka Puljića održana je sjednica Vijeća za...

U prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu dana 19. rujana 2000. godine prijepodne pod predsjedanjem kardinala Vinka Puljića održana je sjednica Vijeća za obitelj Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Pozdravljajući prisutne kardinal Puljić se osvrnuo na sjednicu od prošle godine kojoj je tema bila problematika žene i problematika djeteta, a potom je najavio točke dnevnog reda koje bi trebale biti obrađene na ovogodišnjoj sjednici.

Prva točka sjednice bila je priprava teksta Poruke biskupa BK BiH za Dan života, koji se slavi 4. veljače 2001. Član Vijeća dr. fra Velimir Valjan je pročitao tekst kojeg je pripravio kao Prijedlog Poruke biskupa BK BiH za taj dan, a naslovio ga je: “Istina ljudskog života”. U poruci su naglašena moralna načela vrijednosti i dostojanstva ljudskog života. Nakon manjih intervenata na pojedine dijelove teksta, članovi Vijeća su se složili da se ovaj tekst predoči biskupima na usvajanje.

Za drugu točku, koja je naslovljena Kućna kateheza, kratko izlaganje je priredio fra Marinko Leko, župnik u Posušju. Polazeći od sadašnjeg stanja i konkretnih primjera izlagač se osvrnuo i na crkvene dokumente koji naglašavaju potrebu da kućna kateheza zaživi. Nakon izlaganja i kraće rasprave svi su se složili da, osim rijetkih primjera, u praksi kućna kateheza je u ovo vrijeme zakazala te da se treba poraditi na svim područjima i na svim razinama ljudskog življenja. Naglašeno je da bi Biskupska konferencija trebala sa svoje strane učiniti što je u njenoj nadležnosti da se prirede prikladni katekizmi i poticajni materijali, svećenici većim angažiranjem i poticanjem graditi ozračje kršćanskog življenja, osvjedočeni vjernici još većim zalaganjem svjedočiti u svojim obiteljima kao i pred drugima. Ponovno je naglašeno da u katehezi svoje djece roditelji su nezamjenjivi i oni su najbolji katehete. Tražeći najprikladnije načine da se nešto učini iznošeni su neki konkretniji prijedlozi koji će biti predstavljeni biskupima na njihovom jesenskom zasjedanju.

Tema treće točke bila je Tečaj priprave za brak. Kratko izlaganje je priredio mons. Vlado Lukenda u kojem je spomenuo neke od već uhodanih takvih tečajeva koji već godinama postoje u Hrvatskoj. U traženju najboljeg načina pita se tko bi to mogao pripravljati: da li dvije teologije u Sarajevu ili ljudi s terena. Glede ljudi koji bi to radili postavio je pitanje o broju ekipa koje bi se formirale i o terminima. U raspravi svi su se složili da tečajeve treba pokrenuti. Nakon nekoliko pojedinačnih konkretniji prijedloga dogovoreno je da se prijedlozi iznesu na zasjedanju biskupa koji bi odlučili i pokrenuli rad tih tečajeva.(KTA)