Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Tijela BK BiH

BK BiH ima svoje komisije, vijeća i odbore te ustanove, koji se općenito nazivaju tijela BK BiH

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine ima Sabor, Stalno vijeće i Glavno tajništvo. Osim ta tri ustrojstvena tijela propisana Zakonikom kanonskoga prava, konferencija ima također svoje komisije, vijeća i odbore te ustanove, koji se općenito nazivaju tijela BK BiH. Njih ustanovljuje Sabor, koji također odobrava i njihov pravilnik. Isključiva svrha i smisao kako komisijâ, tako i vijećâ, odborâ i ustanovâ, jest pružati sustavnu pomoć i biti na raspolaganju Saboru i biskupima uopće u njihovu radu u okviru biskupske konferencije. Ta tijela ne mogu djelovati mimo ili protiv odobrenoga im pravilnika, odnosno odredbe i rasporedbe Sabora.