Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Sarajevo - 07.11.1998

Održana sjednica Katehetskog vijeća BK BiH

U petak, 6. studenoga 1998., u zgradi Vrhbosanske katoličke teologije pod predsjedanjem pomoćnog vrhbosanskog biskupa mons. Pere Sudara održana je sjednica Katehetskog vijeća...

U petak, 6. studenoga 1998., u zgradi Vrhbosanske katoličke teologije pod predsjedanjem pomoćnog vrhbosanskog biskupa mons. Pere Sudara održana je sjednica Katehetskog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Iz tajništva ovoga vijeća BK BiH doznali smo da je Vijeće između ostaloga raspravljalo o planu i programu vjeronauka u školama te o prijedlogu Pravilnika (nad)biskupijskih katehetskih ureda.

Vijeće je razmatralo za tu priliku doneseni Plan i program katoličkog vjeronauka u osnovnim školama kojega je odobrila Hrvatska biskupska konferencija, a izdao ga je Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije i Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske 1998. Takav Plan i program s time da ga se djelomično prilagodi uvjetima u kojima se Crkva u BiH nalazi bit će predložen na usvajanje i odobrenje BK BiH. Nakon toga će usvojeni i odobreni Plan i program katoličkog vjeronauka u osnovnim školama biti proslijeđen nadležnom ministarstvu u BiH. Vijeće je također razmatralo prijedlog Pravilnika (nad)biskupijskih katehetskih ureda kojega će jedna ekipa Katehetskog vijeća BK BiH doraditi te kao takvog ponuditi biskupima BK BiH da ga usvoje i odobre za svoje katehetske urede.

Sjednica je započela s radom u 9.00, a završila u 12.40 sati.

Naredna sjednica Katehetskog vijeća BK BiH bit će održana 18. svibnja 1999. godine. (KTA)