Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Vijeće za Ustanove posvećenoga života i Družbe apostolskoga života

Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, na svom 45. zasjedanju održanom u Bijelom Polju kod Mostara od 9. do 11. ožujka 2009., odlučili su da se svake godine susretnu s članovima Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH te da se i odvojeno susreću s franjevačkim provincijalima u BiH radi boljeg suglasja u pastoralu te prema potrebi i s provincijalnim glavaricama i tako uzdigli spomenuto Vijeće na višu razinu.