Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Travnik - 27.04.2018

Peti Međudekanski susret u Bosni i Hercegovini

Peti Međudekanski susret u Bosni i Hercegovini održan je, 26. travnja 2018. u prostorijama Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku, koje ove godine obilježava 20. obljetnicu ponovna otvaranja ...

Peti Međudekanski susret u Bosni i Hercegovini održan je, 26. travnja 2018. u prostorijama Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku, koje ove godine obilježava 20. obljetnicu ponovna otvaranja. Predsjedao je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik BK BiH, a sudjelovali su svi članovi BK BiH, franjevački provincijali i generalni vikari iz Sarajeva i Mostara te biskupski vikar iz Banje Luke, članovi Vijeća za kler BK BiH i 24 od 28 dekana koliko ih ukupno ima u sve četiri biskupije u Bosni i Hercegovini: Banjolučkoj, Mostarskoj-duvanjskoj, Trebinjsko-mrkanskoj i Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Nakon osvrta na najvažnije naglaske s prošloga Međudekanskog susreta, sudionici su upoznati da je u Nedjelju solidarnosti u BiH, 4. ožujka 2018. prikupljeno ukupno 143.720,00 KM te da će ta sredstva biti podijeljena na 85 župa koje imaju manje od po 200 vjernika u svim biskupijama u Bosni Hercegovini. Biskupi zahvaljuju svim vjernicima koji su svojim darom, a osobito svojom molitvom pokazali spremnost dati svoju potporu onima koji žive u župama s malim brojem vjernika među kojima je najveći broj onih župnih zajednica iz kojih su vjernici prisilno prognani u nedavnom ratu te onemogućeni da se vrate na svoja ognjišta u vremenu poraća. Zahvaljuju i svim svećenicima, redovnicima i redovnicama koji su u ovu akciju ugradili i svoj doprinos.

Sudionici su saslušali izlaganje vojnog biskupa mons. Tome Vukšića na temu: „Demografska prisutnost katolika u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2017.: Stanje, procesi, budućnost, pitanja i pastoralni izazovi“. Upoznati su s demografskim procesima katolika u Bosni i Hercegovini nakon završetka rata od 1996. do 2017. uključivo kao i s demografskim promjenama u BiH općenito. Rečeno je da to ne bi trebalo promatrati odvojeno od sličnih pojava kod pripadnika druga dva naroda u BiH niti odvojeno od sličnih događanja u okolnim zemljama u tom vremenu. Spomenuto je da je broj vjernika u pojedinim biskupijama u prvim godinama nakon rata polako rastao zbog povratka prognanika i iseljenika sve do 2003. godine uključivo, kada započinje opadati. Nakon osvrta na procese katoličkoga i hrvatskoga porasta i opadanja te na problem negativna priraštaja i novog iseljavanja katolika, rečeno je da je, uz brojne druge elemente, od sudbinske važnosti stavljanje snažna naglaska na brigu za one koji su ostali u BiH, na zaustavljanje njihova iseljavanja i podizanje nataliteta. Spomenuto je i da bi od presudne koristi bilo da se donese državni plan demografske obnove i osnuje posebno Ministarstvo za njezinu provedbu. Također je u izlaganju istaknuto kako je u konkretnoj primjeni Evanđelja, nauk Crkve da je jedini njezin izvorni put „briga i odgovornost za čovjeka, kojega joj je povjerio sam Krist, (…) Riječ je o svakom čovjeku, jer svakoga obuhvaća otajstvo otkupljenja i sa svakim se Krist tim otajstvom zauvijek sjedinio’” (Ivan Pavao II., Centesimus annus, 53).

Sudionici su imali prigodu iznijeti razmišljanja, prijedloge i iskustva. Spomenuti si različiti razlozi, od neotvaranja radnih mjesta preko nedostatka strategije koju su trebali donijeti odgovorni na društveno-političkoj razini do neriješena unutarnjeg uređenja BiH, zbog kojih posebno mladi odlaze izvan svoje domovine. Provincijali, generalni vikari i dekani dijele zabrinutost biskupa za budućnost krajevne Crkve imajući na umu riječi svetoga pape Ivana Pavla II. upućene članovima Biskupske konferencije BiH, 13. travnja 1997. u Sarajevu: „To vas ne oslobađa obveze da dižete proročki glas te ukazujete na nasilja, raskrinkavate nepravde, nazivate zlo pravim imenom i svim zakonitim sredstvima branite povjerene vam zajednice… Ne bojte se jasno i glasno očitovati preko svih zakonitih sredstava koja su vam na raspolaganju i ne dopustite da vas zastraši ni jedna ovozemaljska vlast. A sada, nakon prepaćenog nasilja valja ponovno izgrađivati ne samo kršćanske zajednice, nego također i građansko društvo pogođeno i raspršeno zbog tolikih nevolja. On je uz vas postavio svećenike, posvećene osobe i djelatno zauzete vjernike koji podupiru vaše naporno djelo i spremni su slušati vaš glas kako bi ponovno procvjetao navještaj koji spasava, ljubav koja osvježuje, solidarnost koja sve ujedinjuje“.

Izneseni su također neki prijedlozi među kojima i početak uspostavljanja konkretnih znakova povezanosti između pojedinih dekanata.

Biskupi potiču dekane, župnike i sve druge pastoralne djelatnike da se i ubuduće trajno zauzimaju za sve katolike koji su ostali u Bosni i Hercegovini i koji u njoj, unatoč svim poteškoćama, vide svoju budućnost. Također ih potiču da uvijek budu otvoreni prema svima koji su otišli živjeti u druge zemlje te da, koliko im je to moguće, budu povezani s njima. Iznad svega pozivaju ih da sve vjernike hrane Božjom riječju i svetim sakramentima i tako gaje nadu utemeljenu na Kristu uskrslome. I ovom prigodom izražavaju svoju zahvalnost svim članovima svojih biskupijskih zajednica koji ne uzmiču pred izazovima svagdašnjice nego žive i rade u mjestu i kraju gdje su rođeni ili pronašli zaposlenje.

Sve vjernike biskupi ponovno potiču da u srcu gaje vjeru u Božju providnost i žive u skladu s Evanđeljem. Osobito pozivaju sve na međusobnu solidarnost svjesni važnosti uzajamne povezanosti, ali i konkretnih načina potpore i ljudske blizine. Još jednom ponavljaju svoj poziv „svim katolicima u svojim biskupijskim zajednicama u Bosni Hercegovini da se svi zajedno i svatko osobno, obiteljski i kao članovi župnih zajednica, od svetkovine slavlja Blagovijesti, koja se ove godine liturgijski obilježava 9. travnja 2018., do svršetka Gospina mjeseca svibnja, povežemo u moljenju Gospine krunice na zajedničku nakanu: duhovna obnova katolika u cijeloj krajevnoj Crkvi u BiH“.

Susret je završen svečanim Euharistijskim slavljem u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage uza sudjelovanje brojnih hodočasnika koji su molili pokraj groba časnog sluge Božjega Petra Barbarića. Euharistijsko slavlje prevodio je i prigodnu propovijed izrekao kardinal Puljić.

Uprava i cijela sjemenišna zajednica s rektorom vlč. Željkom Marićem bila je i ovaj put gostoljubiv domaćin susreta.

Dijecezanski biskupi također su se susreli sa sjemeništarcima svojih biskupija.


Travnik, 26. travnja 2018.
Tajništvo BK BiH