Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

O nama

BK BiH je osnovana u skladu s propisima kanonskoga prava te djeluje prema Zakoniku kanonskoga prava i drugim propisima i uputama koje je izdala Sveta Stolica

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine osnovana je 8. prosinca 1994.godine. Ona obuhvaća Vrhbosansku nadbiskupiju sa sjedištem u Sarajevu kao metropolijom, tri biskupije: Mostarsko-duvanjsku, Trebinjsko-mrkansku i Banjolučku, te Vojni ordinarijat.

Ovu Biskupsku konferenciju čine šest nad/biskupa: Vinko kardinal Puljić, nadbiskup vrhbosanski; mons. dr. Franjo Komarica, biskup banjolučki i predsjednik BK BiH; mons. dr. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski; mons. dr. Tomo Vukšić, vojni ordinarij; mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski i mons. dr. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki.

Pod jurisdikcijom Biskupske konferencije su Katolička tiskovna agencija te Caritas Biskupske konferencije BiH.