Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti
Biskup Franjo Komarica Biskup Franjo Komarica
Sarajevo - 23.03.2017

Izjava komisije Justitia et pax BK BiH s obzirom na društveno-političku situaciju u BiH (HR, DE)

Nužno je naći dugoročno, a ne zadovoljiti se kratkotrajnim političkim rješenjima

Iako je od završetka posljednjeg rata u našoj zemlji cijeli jedan naraštaj doživio svoju punoljetnost, još uvijek se, osobito na planu društveno-političkih događanja, osjećaju ratne posljedice koje i danas mnoge naše sugrađane priječe da drugima i drugačijima priznaju i poštuju njihova temeljna ljudska prava.

Za osvajanje političke vlasti i svega što s tom vlašću dolazi, koristile su se, a i dalje se koriste brojne nepravde daytonskog unutarnjeg uređenja Bosne i Hercegovine i, napose njegove implementacije, koje je, uz ostalo, omogućilo legaliziranje progona i etničkog čišćenja.

Razlike među ovdašnjim narodima i ljudima često se ne prepoznaju kao bogatstvo i višestoljetna datost naše domovine nego bivaju korišteni kao opravdanje za traženje takvog rješenja kojemu je mjerilo ponajviše etnička pripadnost. Takvo ponašanje s jedne strane, a nijekanje identiteta drugog i drugačijeg te neprihvaćanje u jednakopravnosti, s druge strane, na ovim našim prostorima nikada nije urodilo dobrim plodovima.

Pravo na dom i domovinu

I ovom prigodom – podsjećamo na jasan stav kojega su, odmah po završetku rata, 25. siječnja 1996., članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, izrazili u svojoj poslanici „svećenicima, redovnicima, redovnicama i puku Božjem“: „Nošeni željom za mirom i pomirenjem svi mi, sinovi i kćeri ove zemlje, stječemo neotuđivo pravo tražiti od međunarodne zajednice, koja nam je nametnula ovakav okvir mira, da nam pomogne pretvarati ga u mir po mjeri pravde i pravičnosti, a to znači po mjeri čovjeka... Mi još jedanput podsjećamo na temeljnu istinu da čovjek u svome domu i narod u svojoj domovini ne mogu nikad biti na tuđem, niti u manjini. Njihovo je temeljno pravo živjeti svojim identitetom, ali i obveza poštivati tuđi.“

Kao i do sada, tako će Katolička Crkva u BiH i ubuduće, stajati na strani onih, koji se trude oko promicanja pravde kao najvećeg dobra, nasuprot svakog drugog promišljanja i opredjeljenja.

Trudit će se – zajedno sa svim dobronamjernim ljudima u našoj zemlji i izvan nje – osobito oko odlučnog i sustavnog ispravljanja i otklanjana dosadašnjih nepravdi prema pojedincima i takozvanim manjinskim etničkim ili vjerskim zajednicama; oko veće potpore – u duhu apela papā Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. – održivom povratku svih prognanih i izbjeglica koji to žele, osobito katolika, kojima je svih poratnih godina pružena daleko najmanja potpora od strane državnih institucija, a u mnogo slučajeva uporno i na razne načine onemogućavan njihov održivi povratak. U tom kontekstu podsjećamo na zabrinutost pape Ivana Pavla II.[1] zbog neriješenog pitanja izbjeglica i prognanika s banjolučkog područja, iz Bosanske Posavine i drugih dijelova Bosne i Hercegovine, koji čekaju povratak na svoju zemlju u potpunoj sigurnosti kako bi tamo živjeli životom dostojnim čovjeka.

Nužno je dati dobronamjeran prijedlog

Vodstvo Katoličke Crkve u našoj zemlji u duhu socijalnog nauka Crkve osjeća svojom obvezom zalagati se ponajprije za one najslabije koji su u političkim igrama na rubovima događanja: za obespravljene, prognane, nezbrinute, malobrojne. Također je svjesno da treba davati moralne prosudbe o ponašanju državnih i drugih političkih dužnosnika prema svim žiteljima naše zemlje.

Ovom prigodom podsjećamo također na jasan stav naših biskupa kojeg su zajedno s biskupima Republike Hrvatske izrazili u svojoj Izjavi od 15. listopada 1993.: „Ne možemo se pomiriti ni s kakvim političkim rješenjem o budućnosti te napaćene zemlje koje bi ozakonilo uništenje više od polovice članova i imovine Katoličke Crkve i hrvatskog naroda u Republici BiH. Time bi se, praktički, ugasile dvije katoličke biskupije na području Europe.“

Odlučnije tražiti trajno pravedno rješenje

Na tom tragu, za očekivati je – u ime istine i pravednosti – da biskupi nikada neće podržati bilo kakva parcijalna i, suštinski gledano, kratkotrajna politička rješenja koja će – a to nam je 20-godišnje poratno iskustvo pokazalo – rađati novim nepravdama, koja bi najmalobrojniji autohtoni hrvatski narod u njegovim pravima svela na manjinu, a ujedno opstojnost države Bosne i Hercegovine ozbiljno dovela u pitanje!

U skladu s posljednjim stavom naših biskupa, Komisija Justitia et pax i ovaj put potiče domaće političare da konačno u prvi plan stave istinsku dobrobit čovjeka, a ne uskogrudne političke i stranačke interese. Apeliramo na međunarodnu zajednicu, poglavito na članice Europske unije, Sjedinjene Američke Države i Rusiju, kao jamce Daytonskog mirovnog sporazuma, na temelju kojega je društveno-politički uređena Bosna i Hercegovina, da zajednički i odlučnije nego do sada pomognu u stvaranju dugotrajnog rješenja aktualnih bremenitih političkih pitanja radi trajnog i pravednog mira u našoj zemlji.

Hoće li to značiti: da je konačno sazrelo vrijeme za davno obećano „raspakiranje Daytonske kutije“ i zajedničko nalaženje drugog najboljeg mogućeg rješenja, koje će poštivati temeljna ljudska prava i činjenicu etničke, vjerske, kulturne i jezične različitosti te gospodarskih potreba cijelog društva i pravedne raspodjele društvenih dobara, ostavljamo mudrosti i zrelosti legalno izabranih političkih dužnosnika. Za nas je nedvojbeno  da je ovo navedeno sigurno prikladnije od dosadašnjega nepostojanja demokratske, moderne, funkcionalne i pravne države ili od, možebitnih, kratkotrajnih rješenja koja bi zacijelo unijela još više nepovjerenja među ovdašnje narode i dala realnu podlogu svima onima koji u svojim glavama ponovno prizivaju neke nove oružane sukobe.

Svima i na svim područjima sva prava

U tom duhu i ovom prigodom potičemo sve ljude u vlasti da teže takvom unutarnjem uređenju naše domovine u kojem će svaki čovjek u svakom njezinu dijelu imati sva ljudska prava i vjerske slobode, a svaki narod biti jednakopravan u svom identitetu s druga dva naroda. Takvo rješenje moguće je pronaći kroz otvoreni i argumentirani dijalog najprije unutar svakog od naroda, a onda i između narodā i svih onih koji sudjeluju u društveno-političkom životu naše zemlje. Isključivost, jednoumlje i želja za majorizacijom onih manje brojnih, uz odricanje dijela vlastitog naroda, nikada nisu vodili dobru nego su kroz cijelu povijest uzrokovali mnogo patnje te nanijeli bol brojnim nedužnim ljudima, o čemu nam tako zorno svjedoče i nedavna ratna stradanja.

Poticaj hrvatskim političarima

Kao pripadnici domicilnog hrvatskog naroda potičemo i ovaj put ponajprije hrvatske legitimne predstavnike vlasti na svakoj od njenih razina da ne zaborave svoju obvezu i poslanje predstavljati sve članove svoga naroda u svakom dijelu ove zemlje, posebno one najslabije koji žive kao brojčana manjina u svom rodnom kraju, u opravdanom nastojanju za jednakopravnošću s druga dva naroda u Bosni i Hercegovini.

Uvjereni smo da to vrijedi i za legalne predstavnike drugih naroda i za sve ljude imajući na umu poznato zlatno pravilo: „Sve, dakle, što želite da ljudi čine vama, tako činite i vi njima“ (Mt 7,12).

Crkva ostaje uz narod

U aktualnom ozračju kada mnogi putem medija zbunjuju i, u krajnjoj crti, razočaravaju i plaše domaćeg „običnoga“ čovjeka, ističemo kako naša krajevna Crkva u Bosni i Hercegovini – pod time mislimo na njezin ministerijalni dio: svećenstvo i redovništvo, odnosno crkveno vodstvo – i sada, kao i do sada, čvrsto stoji uz povjereni joj narod. Naglašavamo potrebu jedinstvenosti i odlučnosti u zajedničkoj nakani sve (u)činiti kako bismo kao Katolička Crkva ostali i opstali na ovim prostorima na što nas obvezuje Kristov nalog, a i brojni poticaji Svete Stolice. Podsjećamo na smjerodavne riječi pape Franje o obvezi međusobnog zajedništva, koje je on uputio našim biskupima tijekom njihova pohoda „ad limina“, 16. ožujka 2015.: „Poznate su mi povijesne prilike koje su doprinijele različitosti Bosne od Hercegovine u mnogim oblicima. Ipak, vi ste jedno tijelo: vi ste katolički biskupi na jednom pograničnom području u zajedništvu s Petrovim Nasljednikom. Spontano mi iz srca izlazi samo jedna misao: vi ste u zajedništvu. Iako je katkada nesavršeno, ovo zajedništvo biva s upornošću građeno na svim razinama bez ikakve razlike“. U tom duhu se s pravom očekuje od svih članova biskupijskih zajednica u Bosni i Hercegovini, a posebno od svećenike, redovnika i redovnica da se trude oko njegovanja istinskog zajedništva utemeljenoga na evanđelju Isusa Krista i oko zauzetosti osobito za one rubne, najobespravljenije, najzapostavljenije i najpotrebnije te oko otvorenosti prema drugima i drugačijima.  

Božja providnost koja se očitovala mnogo puta u ovdašnjoj povijesti, te baština sposobnosti istinskog suživota s onima koji su drugačijeg religijskog i nacionalnog predznaka, ozbiljuju našu kršćansku nadu i potkrjepljuju tu našu odlučnost.

Poticaj na molitvu

Komisija Justitia et pax, kao savjetodavno tijelo BK BiH, potiče i cjelokupan vjerujući puk Božji u našoj zemlji na obnavljanje osobito molitvom svoje vjere i svoga pouzdanja u Boga koji vodi i usmjerava našu i cjelokupnu ljudsku povijest. Potrebno je da se kao vjerodostojni Kristovi suradnici dokažemo i kao istinski graditelji pravednog i trajnog mira u ovoj zemlji, koju je Božja providnost povjerila i nama, članovima Katoličke Crkve.

Na kraju ove naše Izjave pozivamo sve članove biskupijskih zajednica u našoj zemlji da i na sva sadašnja događanja gledaju kroz mjeru Evanđelja imajući uvijek na umu da je Isus Krist Put, Istina i Život (usp. Iv 14,6). S čvrstom vjerom da je Bog jedini istinski darovatelj mira te da mir dolazi iz ljudskoga srca, potičemo sve na žarku molitvu Gospodinu da On upraviteljima naše zemlje udijeli mudrosti i sloge te ispuni njihova srca ljubavlju prema pravednom miru, kako bi ova zemlja postala mjesto lijepog življenja za sve njene stanovnike u vlastitom identitetu i u otvorenosti prema drugima i drugačijima.


Sarajevo, 23. ožujka 2017.

Mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki
Predsjednik Komisije Justitia et Pax BK BiH 

 

-------------------------------------------------------- 

[1] Iz govora Papa Ivana Pavla II. veleposlaniku BiH Miroslavu Palameti, 27. 2. 2004.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Es ist notwendig langfristige politische Lösungen zu finden, und sich nicht mit kurzfristigen zu begnügen.
 
Erklärung der Kommission „Justitia et pax“ der Bischofskonferenz Bosnien und Herzegowina, bezüglich der aktuellen
gesellschaftlich-politischen Situation in Bosnien und Herzegowina
(23. März 2017)
 
Obwohl seit dem Ende des letzten Krieges in unserem Land eine ganze Generation ihre Volljährigkeit erlebt hat, spürt man noch immer besonders auf der Ebene der gesellschaftliche-politischen Ereignisse die Kriegsfolgen, die auch heute viele unserer Mitbürger hindern, den Anderen und Andersartigen die Grundmenschenrechte anzuerkennen und sie zu achten.
 
Für das Ergreifen der politischen Macht und all jenes, was mit solcher Macht verbunden ist, wurden und werden immer wieder zahlreiche Ungerechtigkeiten benutzt, die – durch die Vereinbarung von Dayton – die innere Ordnung von Bosnien und Herzegowina und, besonders ihrer Implementierung, welche, neben dem anderen, die Legalisierung der Vertreibung und ethnischen Säuberung ermöglicht hatten.
 
Die Verschiedenheiten unter den hiesigen Völkern und Menschen werden oft nicht als Bereicherung und mehrere Jahrhunderte lange Gegebenheit unserer Heimat erkannt, sondern werden als Rechtfertigung für das Suchen nach einer Lösung benutzt, deren Maßstab hauptsächlich die ethnische Zugehörigkeit ist. Solches Verhalten auf der einen Seite und die Negierung der Identität des Anderen und Andersartigen, sowie das Nichtakzeptieren in der Gleichberechtigung, auf anderer Seite, brachte nie die gute Früchte.
 
Das Recht auf Heim und Heimat
 
Auch bei dieser Gelegenheit erinnern wir an die klare Stellungnahme, welche, gleich nach dem Ende des Krieges, am 25. Januar 1996, die Mitglieder der Bischofskonferenz von Bosnien und Herzegowina in Ihrem Hirtenbrief „an die Priester, Ordensleute und da Gottesvolk“ zum Ausdruck gebracht haben: „Vom Wunsch nach Frieden und Versöhnung getragen, erwerben wir alle, die Söhne und Töchter dieses Landes, das unveräußerliche Recht, von der internationalen Gemeinschaft, die uns einen solchen Friedensrahmen aufgezwungen hat, zu verlangen, dass sie uns hilft, diesen nach dem Maßstab der Gerechtigkeit und das heißt nach dem Maßstab des Menschen umzuwandeln… Noch einmal erinnern wir an die grundsätzliche Wahrheit, dass der Mensch in seinem eigenen Heim und das Volk in seinem eigenen Heimatland niemals weder auf dem Fremden noch in der Minderheit sein kann. Ihr grundsätzliches Recht ist es, in der eigenen Identität zu leben, gleichzeitig ist er jedoch verpflichtet auch die Rechte des anderen zu achten.“
 
Wie bis jetzt, so wird die Katholische Kirche in Bosnien und Herzegowina auch in Zukunft auf der Seite jener stehen, welche sich um die Förderung der Gerechtigkeit als des höchsten Guts bemühen, wider jede andere Erwägung und Entscheidung.
 
Sie wird sich bemühen – gemeinsam mit allen wohlgesinnten Menschen in unserem Lande und außerhalb des Landes – besonders um das entschlossene und konsequente Korrigieren und Entfernen der bisherigen Ungerechtigkeiten gegenüber den einzelnen Menschen und sogenannten zahlenmäßig kleinen ethnischen oder religiösen Gemeinschaften; um eine größere Unterstützung – im Geiste der Appelle der Päpste Johannes Paul II und Benedikt XVI. – der verbleibenden Rückkehr aller Vertriebenen und Flüchtlinge, welche dies wünschen, besonders der Katholiken, denen in allen Nachkriegsjahren weit die geringste Unterstützung von Seiten der staatlichen Institutionen gegeben wurde, und in vielen Fällen hartnäckig und auf verschiedene Weisen ihre verbleibende Rückkehr unmöglich gemacht wurde.
 
In diesem Zusammenhang erinnern wir auf die Besorgnis von Papst Johannes Paul II.[1] (1) wegen der nichtzufriedenstallenden Frage der Flüchtlinge und der Vertriebenen aus dem Gebiet um Banja Luka, aus Bosnisch Posavina und aus anderen Teilen von Bosnien und Herzegowina, die ihre Rückkehr auf ihre eigenen Grundstücke, ihren Besitz, in voller Sicherheit erwarten, um dort menschenwürdig Leben zu können.
 
Unvermeidlich ist ein wohlgesinnter Vorschlag zu geben
 
Die Leitung der Katholischen Kirche in unserem Land, im Geiste der Soziallehre der Kirche, spürt ihre Verpflichtung, sich zuerst für die Schwächsten einzusetzen, die in den politischen Spielen am Rande der Ereignisse stehen: für die Entrechteten, Vertriebenen, Nichtversorgten, für jene, die in der Minderheit sind.
 
Ebenso ist sie sich bewusst, dass sie eine moralische Beurteilung über das Verhalten der staatlichen und anderen politischen Funktionsträger gegenüber allen Bewohnern unseres Landes geben soll.
 
Bei dieser Gelegenheit erinnern wir auch an klare Stellungnahme unserer Bischöfe, die sie, gemeinsam mit den Bischöfen aus Republik Kroatien, in der Erklärung von 15. Oktober 1993 zum Ausdruck gebracht hatten: „Wir können uns mit keiner der politischen Lösungen über die Zukunft dieses vielgeplagten Landes abfinden, die die Vernichtung über mehr als die Hälfte der Mitglieder und des Eigentums der Katholischen Kirche und des kroatischen Volkes in Republik Bosnien und Herzegowina legalisieren würde. Damit hätte man praktisch zwei Katholische Diözesen auf dem Gebiet Europas ausgelöscht.“
 
Entschlossener nach einer dauerhaften gerechten Lösung suchen
 
Auf solcher Spur ist zu erwarten – im Namen der Wahrheit und Gerechtigkeit – dass die Bischöfe nie irgendwelche partiellen und – wesenhaft gesehen – vorübergehende politische Lösungen unterstützen werden, die – und das hat uns 20-jährige Nachkriegserfahrung gezeigt – die neuen Ungerechtigkeiten zeugen werden, welche zahlenmäßig das kleinste kroatische autochthone Volk in seinen Rechten auf eine Minderheit herabführen würde, und zugleich das Bestehen des Staates Bosnien und Herzegowina ernsthaft in Frage gestellt hätte.
 
In Übereinstimmung mit der letzten Haltung unserer Bischöfe, ermutigt die Kommission Justitia et pax auch diesmal die einheimischen Politiker, dass sie endlich in ihren Plänen zuerst das wahre Wohl des Menschen, und nicht engherzige politische und parteiliche Interessen stellen. Wir appellieren an die internationale Gemeinschaft, vor allem an die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, an die USA und Russland, als Garanten des Dayton-Friedensvertrages, auf dem Bosnien und Herzegowina gesellschaftlich und politisch eingerichtet wurde, dass sie gemeinsam und entschlossener die Gestaltung der langfristigen Lösungen der aktuellen politischen Fragen, mit Blick auf einen dauerhaften und gerechten Frieden in unserem Land, vornehmen.
 
Mit anderen Worten: Die Zeit ist reif für eine schon längst versprochene Analyse der „Dayton-Kiste“ und für das gemeinsame Finden einer anderen bestmöglichen Lösung, die die Grundmenschenrechte achten würde, wie auch die Tatsche der ethnischen, religiösen, kulturellen und sprachlichen Unterschiedlichkeiten, sowie der wirtschaftlichen Bedürfnisse der ganzen Gesellschaft und der gerechten Verteilung der gesellschaftlichen Güter. Dies ist die Aufgabe der Weisheit und der Reife der legal gewählten politischen Funktionäre. Für uns ist zweifellos, dass das Angeführte sicher angebrachter ist als das bisherige Ausbleiben des demokratischen, modernen und funktionsfähigen Rechtsstaates oder als möglichen kurzsichtigen Lösungen, die gewiss noch mehr Misstrauen zwischen den hiesigen Völker aufbringen und eher eine Grundlage geben würde für all jene, die in ihren Köpfen wiederum nach neuen bewaffneten Auseinandersetzungen sinnen.
 
Allen und auf allen Gebieten die gleichen Rechte
 
In diesem Geiste und auch bei dieser Gelegenheit spornen wir alle Maschen in der Behörde an, zu einer solchen inneren Ordnung unseres Heimatlandes beizutragen, in der jeder Mensch in jedem seiner Teile alle Menschenrechte und Religionsfreiheiten haben wird, und jedes Volk gleichberechtigt in seiner Identität mit zwei anderen Völkern sein kann. Solche Lösung kann durch einen offenen und argumentierten Dialog zuerst innerhalb eines jeden der Völker gefunden werden, und dann zwischen den Völkern und all jenen, welche im gesellschaftlich politischen Leben unseres Landes mitwirken. Die Exklusivität, Einseitigkeit und der Wunsch nach dem Majorisieren jener Minderzähligen, neben dem Verzichten des Teiles des eigenen Volkes, haben nie zu einem Wohlergehen geführt, sondern durch die ganze Geschichte viel Leid und viel Schmerz den zahlreichen unschuldigen Menschen verursacht, worüber uns auch die jüngsten Kriegsleiden Zeugnis geben.
 
Aufruf für die kroatischen Politiker
 
Als Mitglieder des einheimischen kroatischen Volkes, ermuntern wir auch diesmal vor allem die kroatischen legitimen Vertreter in den Behörden in jeder ihrer Ebenen, dass sie ihre Verpflichtungen und Sendungen nicht vergessen, in jedem Teil dieses Landes, besonders jene die die Schwächsten sind, die als zahlenmäßige Minderheit in ihrem Geburtsland leben, in berechtigter Anstrengung für eine Gleichberechtigung mit zwei anderen Völkern in Bosnien und Herzegowina.
Wir sind überzeugt, dass dies auch für legitime Vertreter der anderen Völker sowie für alle Menschen gilt, indem man sich an die goldene Regel rückbesinnt: „Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!“ (Mt 7,12).
 
Kirche bleibt beim Volk
 
In der aktuellen Situation, wo viele Menschen durch die Medien verwirrt werden und letztlich vor allem enttäuscht und verängstigt sind,  heben wir hervor, dass unsere Heimatkirche in Bosnien und Herzegowina – dabei denken wir an ihren ministerialen Teil: die Priester und Ordensleute, bzw. kirchliche Leitung – auch jetzt, wie bisher treu zum Volk steht, das ihnen anvertraut ist. Wir betonen die Notwendigkeit der Einheit und Entschlossenheit in gemeinsamen Absicht alles zu tun, dass wir als Katholische Kirche verlässig auf diesen Gebieten bleiben, wozu uns der Auftrag Christi und auch zahlreiche Anregungen des Heiligen Stuhles, verpflichten. Wir erinnern hierbei an die anweisenden Worte des Papstes Franziskus über die Verpflichtung für den gegenseitigen Gemeinschaftsgeist, die er an unsere Bischöfe anlässlich des Besuches „ad limina“, am 16. März 2015, gerichtet hat: Mir sind die geschichtlichen Umstände bekannt, die zu den Verschiedenheiten in vielen Formen in Bosnien und Herzegowina beigetragen haben. Trotzdem, ihr seid ein Leib: ihr seid katholische Bischöfe auf einem Grenzgebiet in der Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri. Spontan kommt mir aus dem Herzen nur ein Gedanke: Ihr seid in Gemeinschaft! Obwohl manchmal unvollkommen, diese Gemeinschaft wird mit Beharrlichkeit auf allen Ebenen ohne irgendwelchen Unterschied gebaut“. – In diesem Geiste wird mit Recht von allen Mitgliedern der Diözesangemeinschaften in Bosnien und Herzegowina, besonders von den Priestern und Ordensleute, erwartet, dass sie sich um das Pflegen wahrhaftiger Gemeinschaft bemühen, die auf dem Evangelium Jesu Christi begründet ist, um den Einsatz besonders für jene die am Rande sind. Besonders für die Entrechteten, Vernachlässigten, die Bedürftigsten, sowie um das Offensein gegenüber den Anderen und Andersartigen.
 
Gottes Vorsehung, die sich in der hiesigen Geschichte viele Male offenbart hat, sowie das Erbe der Fähigkeit des wahrhaftigen Zusammenlebens mit jenen, die eines anderen religiösen und nationalen Vorzeichens sind, machen unsere christliche Hoffnung ernsthafter und bekräftigen diese unsere Entschlossenheit.
 
Ansporn zum Gebet
 
Die Kommission Justitia et pax, als rat gebender Körper der Bischofskonferenz Bosnien und Herzegowina, spornt auch das ganze gläubige Gottesvolk in unserem Lande an, dass es alle aktuellen Ereignisse mit dem Maßstab des Evangeliums betrachten, zur Erinnerung – besonders durch das Gebet – seines Glaubens und seines Vertrauens in Gott, welcher unsere und die ganze Menschheitsgeschichte führt und richtet. Es ist notwendig, dass wir uns als glaubwürdige Mitarbeiter Christi beweisen und als wahrhafte Bauarbeiter eines gerechten und dauerhaften Friedens in diesem Land, das die Vorsehung Gottes auch uns den Mitgliedern der Katholischen Kirche anvertraut hat.
 
Zum Schluss dieser unseren (öffentlichen) Erklärung, laden wir alle Mitglieder der bischöflichen Gemeinschaften in unserem Lande ein, auf die aktuellen Ereignisse mit dem Maßstab des Evangeliums zu schauen, und immer in Gedächtnis zu haben, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist (vgl. Joh 14,6).
 
Mit festem Glauben daran, dass Gott der einzige wahre Geber des Friedens ist, und dass der Friede aus dem menschlichen Herzen kommt, spornen wir alle an, auf das glühende Gebet zum Herrn zu setzen, dass Er den Regierenden unseres Landes die Weisheit und Einigkeit gewähre, ihre Herzen mit der Liebe des gerechten Frieden erfülle, damit dieses Land ein Ort des guten Lebens für alle seine Einwohner in eigener Identität und im Offensein zu den Anderen und Andersartigen werde.
 

Sarajevo, am 23. März 2017
 
Mons. Dr. Franjo Komarica
Bischof von Banja Luka,

Vorsitzender der Kommission Justitia et pax
der Bischofskonferenz Bosnien und Herzegowina

 

  


[1] Aus der Rede des Papstes Johannes Paul II. dem Botschafter von Bosnien und Herzegowina Miroslav Palameta, am 27.2.2004.
 
PREPORUČI