Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti
Obiteljski molitvenik Obiteljski molitvenik
Nakladnik: BK BiH -

Obiteljski molitvenik

"Obitelj - zajednica vjere, života i ljubavi"

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine najprije je potaknula trogodišnju duhovnu obnovu naših obitelji (2006.-2009.). Kao ishod tih zajedničkih glasnih razmišljanja objavljena je i knjiga pod naslovom:

„Obitelj - zajednica vjere, života i ljubavi“. Predavanja na temu obitelji sa studijskih dana u Sarajevu, 2006., Mostaru, 2007. i Banjoj Luci, 2008. Jednako se tako željelo da se objavi i molitvenik za obitelj. Izrada je povjerena Vijeću za kler pri BK BiH. Tako naše obiteljske zajednice sada mogu imati u rukama obiteljski molitvenik iz kojega se može moliti i u kući i u crkvi. I pojedinačno i u zajednici.

Molitvenik je zato da nam pomaže što bolje oblikovati molbenice koje u sebi nosimo. Sv. Pavao piše Rimljanima: „Tako i Duh potpo-maže našu nemoć. Doista, ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima“ (Rim 8,26). Duh formulira pred Ocem nebeskim naše neartikulirane glasove. Daje im sustav i smisao. Točno ih prevede! To se upravo željelo s ovim molitvenikom: da on, u skladu s nadahnućem Duha Božjega i predajom Crkve, oblikuje naše obiteljske misli, želje i uzdahe. Jer „bez božanstva tvojega - misli se na Duha Svetoga - čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu“. Da se izbavi iz tolikih zemaljskih zala, napose moralnih, nužna je molitva, i zasebna i zajednička u obitelji, kao ponizan iskaz naše ljudske nemoći i prava potreba Božje pomoći.

Molitvenik je zato da se iz njega moli, da se nađe vremena za Boga - vremena jutarnje-ga, podnevnoga, večernjega; da u kući netko iz molitvenika predmoli, a drugi slušaju ili ponavljaju odnosno odgovaraju. Osobito će rado premoliti djeca, prvopričesnici, krizmanici, a posebno roditelji pred djecom. Tko se moli, Bog ga voli. Nalazimo vremena za tolike bespo-trebne stvari, a mučimo se da nađemo deset minuta za zajedničku sabranost i molitvu u obitelji koja nas čini kršćanskom zaje-dnicom, domaćom Crkvom.

Molitvenik je prikladan dar obitelji pri-godom slavljenja sakramenata: krštenja djeteta ili potvrde ili vjenčanja. Ili uopće dar prigodom pohoda obiteljima. I sam će svećenik naći načina - ne samo prigodom blagoslova kuća - da ovaj molitvenik daruje i preporuči obiteljima.

Bog dao da po zagovoru Svih Svetih, napose Blažene Djevice Marije, Majke Isusove, i njezina zaručnika sv. Josipa, Svete Obitelji, Isusovih apostola i svih Božjih ugodnika, ovaj molitvenik nađe svoje mjesto u našim obiteljima i bude vrijedno pomagalo u iskazivanju vlastitih molitava za sve vrste obiteljskih potreba.


O Svetoj Obitelji, 2010.
Ratko Perić, biskup


Molitvenik se može nabaviti u Biskupskim ordinarijatima u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci po cijeni od 10 KM.

PREPORUČI