Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Biskupije

BK BiH osno­vana je 8. prosinca 1994.godine. Ona obuhvaća Vrhbosan­sku nadbiskupiju sa sjedištem u Sarajevu kao metropoli­jom, tri biskupije: Mostarsko-duvanjsku, Trebinjsko-mrkan­sku i Banjolučku, te Vojni ordinarijat

Raspadom Jugoslavije nastala je devedesetih go­dina prošlog stoljeća, među ostalima i samostalna država Bosna i Hercegovina. Novu političku stvarnost slijedila je i crkvena: umjesto dotadašnje zajedničke osnovana je 1994. godine posebna Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine. Čine je biskupi četiriju nad/biskupija s ovog prostora, a u njezin je sastav ušao i 2011. godine osnovani Vojni ordinarijat u BiH.

PREPORUCI