Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Promjene Zakona o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama Federacije BiH

Ukazom predsjednika Federacije BiH od 25. kolovoza 1998. proglašen je Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/1998., od 3. rujna 1998.). Taj zakon je bio na snazi i prema njemu su se ravnale i humanitarne organizacije Crkava i vjerskih zajednica do kraja rujna 2002. godine, odnosno do stupanja na snagu Zakona o udrugama i fondacijama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH ", br. 45/2002., od 20. rujna 2002.), kad je odredbom čl. 56 novoga zakona određeno da danom stupanja na snagu Zakona o udrugama i fondacijama prestaju važiti neki zakoni: Zakon o udrugama građana (“Službene novine Federacije BiH“, broj 6/95), Zakon o fondacijama i zakladama (“Službene novine Federacije BiH“, broj 16/98) i Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama (“Službene novine Federacije BiH“, broj 35/98). Za ovaj posljednji zakon, međutim, određeno je da prestaje važiti osim sljedećih njegovih propisa: čl. 2., 5., 11. i 12., članak 22. stavak 2., čl. 26. i 27., članak 29. stavak 2., članak 30. stavak 1. i čl. 34. i 35.

Prema tome, na snazi su ostali samo navedeni članci Zakona o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama. Stoga, izostavljajući sve dijelove toga zakona koji su stavljeni izvan snage, ovdje se donose samo one njegove odredbe koje još uvijek važe.


Tomo Vukšić

PREPORUČI