Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Dijecezanski taksovnik

Dana 23.10.2005. stupa na snagu novi dijecezanski taksovnik, a prestaje važiti dosadašnji taksovnik obznanjen pod brojem 639/2000, od 7.11.2000.

I. LITURGIJSKE TAKSE
 
1. Misna nakana................................................................................................... 20,-- KM
2. Gregorijanske mise (trideset misa)........................................................... 700,-- KM
3. Vjenčanje......................................................................................................... 100,-- KM
- od toga Ordinarijatu........................................................................................... 50,-- KM
4. Sprovod.............................................................................................................. 80,-- KM
5. Opijelo - na groblju............................................................................................. 2,-- KM
- u crkvi.................................................................................................................... 1,50 KM
6. Krizmena cedulja............................................................................................. 50,-- KM
- biskupu (krizmatelju)......................................................................................... 25,-- KM
 
II.TAKSE ŽUPNE KANCELARIJE
 
7. Izvadci iz matičnih knjiga.................................................................. 10 KM + 5 KM biljega
8. Obiteljski list....................................................................................... 10 KM + 5 KM biljega
9. Otpusnica na vjenčanje.................................................................... 10 KM + 5 KM biljega
10. Svaka molba upućena Ordinarijatu............................................... 5 KM biljega
11. Vizitacija - dekanska (jednom godišnje)..................................... 50 KM + putni troškovi
- kanonska (svake četiri godine)...................................................... 100 KM + putni troškovi
 
III.TAKSE DIJECEZANSKE KANCELARIJE
 
12. Oprosti: razlika vjere i mješovite vjere, od malodobnosti,
tazbine i dr. ........................................................................................ 15 KM + 5 KM biljega
13. Naknadni upis u matične knjige............................................. 15 KM + 5 KM biljega
14. Administrativno proglašenje mrtvim....................................... 15 KM + 5 KM biljega
15. Ukrjepljenje u korijenu.............................................................. 15 KM + 5 KM biljega
16. Ništavnost braka ob defectum formae.................................. 15 KM + 5 KM biljega
17. Svaki drugi oprost, dopuštenje i sl. ....................................... 15 KM + 5 KM biljega
18. Celebret....................................................................................... 15 KM + 5 KM biljega
 
IV. SUDSKE TAKSE
 
19. Prvostupanjski postupak (uplatiti kod obavijesti o prihvaćanju postupka) 600,-- KM
20. Drugostupanjski postupak (uplatiti kod obavijestio prihvaćanju postupka) 300,-- KM
21. Sudski postupak na temelju dokumenata......................................................................... 300,-- KM
22. Odvjetniku ili vještaku............................................................................................................. 100,-- KM
23. Članu Suda koji provede dan izvan suda........................................................................... 100,-- KM + putni trošak
 
Napomene:
 
1. U smislu odredbe Zakonika kanonskoga prava kan. 952. nitko ne smije tražiti veće takse od ovdje određenih. Podsjećam svećenike na kan. 945-958 ZKP Redovnički poglavar ne može donijeti drukčiji taksovnik (kan. 953, čl. 2).
 
2. "Usrdno se preporučuje svećenicima da i bez primanja ikakvih priloga slave misu na nakanu vjernika, osobito onih siromašnih" (kan. 945, čl. 2).
 
3. Siromašni, posebno izbjeglice i prognanici, ne smiju biti lišeni sakramentalne pomoći (usp. kan. 848) ili sprovoda (kan. 1181) zbog toga što ne mogu platiti pristojbu.
 
4. BK BiH je izdala vlastite biljege za područje BiH, a župnici su iz dužni nabavljati u Ordinarijatu. Molim župnike i župne vikare da sve crkvene isprave iz župnog ureda biljeguju. Nije dopušteno napisati «taksa naplaćena u gotovu», a siromašnoj stranci može se dati i upisati «gratis».
 
5. S ovim odredbama treba upoznati vjernike i držati taksovnik na vidnome mjestu u župnom uredu.
 
6. Molbu za pristup u Katoličku Crkvu ili u puno zajedništvo (ne prijelaz!) s Katoličkom Crkvom odrasla stranka treba vlastoručno napisati i nasloviti na biskupa ili ordinarijat, prilažući uz molbu Izvod iz matice rođenih. Župnik tu molbu preporučuje, pod uvjetom da je sve obavljeno prema propisima. Upute za ostvarenje katekumenata u našim prilikama - Pristup odraslih u kršćanstvo, Hrvatski biskupi, Zagreb, 1993.
 
 
Franjo Komarica, biskup banjolučki
Pero-Ivan Grgić, Kancelar
PREPORUČI