Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik

NACIONALNI KATEHETSKI URED BISKUPSKE KONFERENCIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 
P R A V I L N I K
 
Članak 1.
Nacionalni katehetski ured Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (dalje: NKU BK BiH) radno je tijelo iste Konferencije.
 
Članak 2.
Sjedište NKU BK BiH nalazi se u prostorijama BK BiH u Sarajevu, ulica Kaptol 32. NKU BK BiH ima svoj pečat i zaglavlje.
 
Članak 3.
Na prijedlog predsjednika Vijeća za katehezu i novu evangelizaciju BK BiH i predstojnikâ biskupijskih Katehetskih ureda, Biskupska konferencije BiH izabire ravnatelja NKU BK BiH između predstojnika biskupijskih Katehetskih ureda, a imenuje ga predsjednik BK BiH na mandat od pet godina ili do prestanka obnašanja službe predstojnika biskupijskog Katehetskog ureda. Mandat se može ponoviti više puta.
 
Članak 4.
Ravnatelj NKU BK BiH djeluje prema smjernicama predsjednika Vijeća za katehezu i novu evangelizaciju BK BiH te u dogovoru s predstojnicima biskupijskih Katehetskih ureda i Tajništvom BK BiH.
 
Članak 5.
NKU BK BiH obavlja sljedeće zadaće:
  • poštujući ovlasti dijecezanskih predstojnika, održava kontakte sa svim mjerodavnim ministarstvima u Bosni i Hercegovini s ciljem provođenja vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama i vjeronauka u osnovnim i srednjim školama u skladu s Temeljnim ugovorom Svete Stolice i BiH te državnim zakonodavstvom;
  • brine se za vjeronaučne udžbenike, njihovo tiskanje i distribuciju;
  • predstavlja NKU BK BiH na raznim međunarodnim i domaćim susretima;
  • brine se za organiziranje domaćih i međunarodnih susreta na razini BK BiH;
  • surađuje s drugim nacionalnim katehetskim uredima, a na osobit način s Nacionalnim katehetskim uredom HBK;
  • prikuplja potrebnu katehetsku i novoevangelizacijsku građu, vodi urudžbeni zapisnik i arhiv u skladu s crkvenim odredbama;
  • podnosi godišnje izvješće predsjedniku Vijeća za katehezu i novu evangelizaciju BK BiH za proljetno zasjedanje BK.
 
Članak 6.
Troškovi Ureda namiruju se iz blagajne BK BiH u dogovoru s Tajništvom BK BiH.
 
Članak 7.
Pravilnik NKU BK BiH važi od dana odobrenja BK BiH i ne može se mijenjati bez njezina pristanka.
 
Članak 8.
Pravilnik NKU BK BiH potvrdila je BK BiH na 66. redovitom zasjedanju u Mostaru, 18. ožujka 2016. godine.
 
PREPORUCI