Vatikan - 16.06.2018.

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018.

Vatikan - 06.06.2018.

Poruka pape Franje za Svjetski dan misijâ 2018.

Vatikan - 03.05.2018.

Poruka za Dan posvećenja klera 2018.